Våre menigheter


Rennesøy og Mosterøy er to menigheter, med felles menighetsråd og godt samarbeid på tvers!