Vår menighet


Rennesøy menighet dekker alle øyene i Rennesøy kommunedel- og vil være en inkluderende menighet for alle!