Kontaktinformasjon


Rennesøy kyrkjekontor

Besøksadresse: Seljebakken 1, 4150 Rennesøy. Se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 84 04 00
Epost: post.rennesoy@kyrkja.no

Daglig leder

Jørn Eric Gabrielsen

51 84 04 00

92 29 32 77

Send e-post

Sokneprest

Kjetil Molvik

51 84 04 00

48 99 71 03

Send e-post

Prostiprest

Bjørg Berge-Øvrebø

51 84 04 00

46 54 47 83

Send e-post

Driftsleder

Bjørn Flikke

51 84 04 00

91 33 44 07

Send e-post

Fagarbeider kirkegård

Martin Eltervåg

51 84 04 00

98 87 42 27

Send e-post

Menighetspedagog

Asbjørn Furre

51 84 04 00

93 26 99 27

Send e-post