Påmelding til 4-årssamling 2023


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Er det noe vi trenger å vite? Vi spiser kveldsmat, så allergier hos barn eller voksne må jeg får beskjed om.


Kan delta på:
Mitt barn har behov for spesiell tilrettelegging. (Jeg tar kontakt i forkant av samlingen, så lager vi en plan)

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: