Rennesøy sokneråd


Her er resultatet av hvem som ble valgt inn i soknerådet i Rennesøy sokn for perioden 2023-2027.

Kirkevalget 2023, som var søndag 10. og mandag 11. september er overstått, og resultatet for Rennesøy sokneråd er klart. Listen er i synkende rekkefølge i forhold til antall stemmer. Det nye menighetsrådet trer inn fra 1. november 2023 og konstituerer seg selv i første MR møte 19. oktober. Takk for din stemme!

 

Faste medlemmer Rennesøy sokneråd:

1. Ivar Hodnefjell

2. Ivar Raugstad

3. Marie Lauvsnes Hovdet

4. Mathias Pedersen

5. Erling Haugvaldstad

6. Guro Sivertsen

 

Varamedlemmer:

7. Marthe Marie GræsdalBowitz-Knudsen

8. Kjell Arne Medhaug

9. Tore Straum

10. Jarle Våge

 

På www.kirkevalget.no publiseres resultatene fra alle sokneråd/menighetsråd samt foreløpige tall til bispedømmeråd torsdag 14. september. Tallene fra bispedømmeråd har da ikke med personstemmer og slengere, det kommer senere.

Ta vel imot det nye soknerådet - og takk for at dere bruker deres tid og engasjement for lokalmenigheten!

Tilbake