Kirkevalget 2023


Informasjon om kirkevalget 2023

Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023. Alle som er medlem i Den norske kirke kan stemme ved Kirkevalget. Her er din mulighet til å bruke din stemme for å skape fremtidens kirke.

I Den norske kirke er det rom for deg. Bruk din stemme i kirkevalget.
 

Kort om Kirkevalget

  • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
  • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
  • Neste valg er 10. og 11. september 2023
  • På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget
  • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september
  • Forhåndsstem fysisk fra 10. august til 8. september. Kontakt din menighet om tid og sted for fysisk forhåndsstemming.
  • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023
  • Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg

 

SIste nytt:

Nominasjonskomiteens liste i Rennesøy sokn:

1. Ivar Raugstad

2. Tore Straum

3. Kjell Arne Medhaug

4. Marie Lauvsnes Hovdet

5. Mathias Pedersen

6. Jarle Våge 

7. Ivar Hodnefjell

8. Erling Haugvaldstad

9. Mette Gry Nordheim

 

Supplerte kandidater:

Rekkefølgen på de supplerte kandidater, er blitt avgjort ved loddtrekning. De supplerte kandidatene er ikke nominasjonskomiteens nederst prioriterte kandidater

1. Marthe Marie Græsdal Bowits-Knutsen

2. Guro Sivertsen

 

Både nominasjonskomiteens liste og supplerende nominasjons liste er godkjent i soknerådet innen fristene.

 

Tilbake