Menighetsrådet


Dette er menighetsrådet i Rennesøy og Mosterøy sokn 2019-2024

Rennesøy:
1. Anne Førsvoll Estensen
2. Ivar Raugstad
3. Erling Haugvaldstad

Vara:
1. Reidun Kyllingstad
2. Inger Nordbø
3. Greta Steinsland

Mosterøy:
1. Jan Terje Larsen
2. Bente Rosnes
3.Torhild Hansen

Vara:
1. Eli Opsahl

Tilbake