Soknerådet


Soknerådet i Rennesøy sokn 2023-2027

Faste medlemmer:

Ivar Raugstad (leder)

Erling Haugvaldstad (nestleder)

Ivar Hodnefjell

Marie Lauvsnes Hovdet

Guro Sivertsen

Marthe Græsdal Bowitz-Knudsen

 

Vara medlemmer:

Kjell Arne Medhaug

Tore Straum

Jarle Våge

Mette Gry Nordheim

 

I tillegg møter sokneprest fast i menighetsrådet. Daglig leder er sekretær/saksbehandler for rådet.

Kontakt daglig leder dersom du ønsker soknerådspapirer.

 

 

Tilbake