Rennesøy kyrkjekor


Likar du å syngje?

Bli med i Rennesøy kyrkjekor!

Øving kvar onsdag kl 19.00 - 21.00 i Hausken kyrkje

Koret høyrer til Den norske kyrkja, Rennesøy og Mosterøy sokn.

Dirigent er:

Arne Martin Aandstad

telefon: 971 88 899, mail: aa679@kyrkja.no

 

Tilbake