Vesper


Ein sundagskveld i månaden samlast me til vesper i Utstein kloster eller Sørbø kyrkje.

 

Vesper er ei av dei gamle tidebønene: Kveldsbøn, etter klostertradisjon

Her syng me bibelske salmar,
og nokre salmar/hymner frå salmeboka, 
og me les sundagens bibeltekst

Musikken er prega av det gregorianske: enkel, unison song, frå den tida då desse kyrkjene var nye; men vi syng og nyare stoff.
Det gregorianske koret Schola Utsteiniensis leier songen.

Etter vesperen, er det kyrkjekaffe og eit kåseri i Utstein pilegrimsgard. (Når vesperen er i Sørbø kyrkje, held me oss i kyrkja)

Velkomen til ei stille kveldsstund i kyrkja!

 

Vesper våren 2022:

20.3 kl. 18 i Talgje kyrkje

24.4 kl. 18 i Utstein kloster

15.5 kl. 15-19 seminar og vesper i Utstein kloster (mer info kommer)

22.6 kl. 18 i Utstein kloster

29. 7 kl. 18 i Sørbø kyrkje 

 

Vesper høsten 2022

21.8 kl. 18 i Sørbø kirke

18.9 kl. 18 i Utstein kloster

20.11 i Talgje kyrkje

 

Arr: Rennesøy og Mosterøy sokn, Schola Utsteiniensis, Rennesøy og Finnøy kyrkjeforum

 

Kontakt info:

Arne Martin Aandstad

telefon: 971 88 899, mail: aa679@kyrkja.no

Tilbake