Vesper


Ein sundagskveld i månaden samlast me til vesper i Utstein kloster eller Sørbø kyrkje.

Vesper er ei av dei gamle tidebønene: Kveldsbøn, etter klostertradisjon

Her syng me bibelske salmar, og nokre salmar/hymner frå salmeboka,  og me les sundagens bibeltekst

Musikken er prega av det gregorianske: enkel, unison song, frå den tida då desse kyrkjene var nye; men vi syng og nyare stoff. Det gregorianske koret Schola Utsteiniensis leier songen.

Etter vesperen, er det kyrkjekaffe og eit kåseri i Utstein pilegrimsgard. (Når vesperen er i Sørbø kyrkje, held me oss i kyrkja)

Følg med på kalenderen for dato, sted, og kven som held foredrag. https://rennesoykyrkja.no/Kalender 

Velkomen til ei stille kveldsstund i kyrkja!

Kontakt: Stein Mangersnes

Telefon: 90 07 78 45, mail: sm638@kyrkja.no

Tilbake