Konfirmasjon


Påmelding til Konfirmasjon 2023 i Rennesøy og Mosterøy menigheter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Bo Mathisen

Trykk her for påmeldingsskjema

Litt informasjon til deg som skal melde på:
 
Selv om konfirmantene har det meste opplegget sammen, er Rennesøy og Mosterøy menigheter er to menigheter, og ved noen tilfeller skiller vi på dette. Det betyr av Rennesøy-konfirmantene er de som bor på nordsiden av Mastrafjordtunnelen og Mosterøy-konfirmantene er de som bor på sørsiden.
 
Pris for konfirmantopplegget 2023

Konfirmantopplegget vårt koster kr 500,-  Pris for konfirmantweekend kommer utenom dette. 
 

Konfirmasjonsdatoer for 2023 blir:
Hausken kyrkje         Lørdag  06.05 kl. 13:00
Sørbø kyrkje             Søndag 07.05 kl.  11:00
Askje kirke                Lørdag  13.05 kl.  13:00
Utstein Kloster kirke Søndag 14.05 kl.  11:00
(Alle konfirmasjonsgudstjenestene er i utgangspunktet åpne for alle)
 
Til deg som planlegger konfirmantfest i årene som kommer - Her er de fremtidige datoene for konfirmasjoner i Rennesøy og Mosterøy menigheter:

2024: 4.-5. mai og 11.-12. mai.

2025: 3.-4 mai og 10.-11. mai

Invitasjon til
TILRETTELAGT KONFIRMASJONSUNDERVISNING i Stavanger.

Konfirmasjon er for alle som ønsker det, og derfor inviterer alle menigheter til konfirmasjonsundervisning. Erfaringer viser at ikke alle synes det er like lett å følge vanlig konfirmasjonsopplegg. Derfor har vi i Madlamark menighet laget et opplegg som vi kaller «Tilrettelagt konfirmasjon», som vi har gjennomført i mange år. Forrige året var det 13 ungdommer fra 5 forskjellige skoler, og nå i år 5 ungdommer, som følger opplegget, - vanligvis pleier det å være 5-7 konfirmanter. Tilbakemeldingene er svært gode, og vi gleder oss over å invitere nye konfirmanter dette året! Opplegget er et fellestiltak for menighetene i Stavanger. Vi har ikke kontaktopplysninger på konfirmantene dette gjelder, men får dele ut brevet via skolen ungdommen går på.
Gjennom konfirmasjonstiden ønsker vi at konfirmantene skal få et møte med kirken og den kristne tro. Konfirmantsamlingene er beregnet å vare en time og et kvarter, på torsdager fra kl.1445. Den vil være inndelt i ulike ”stasjoner” i kirken. Disse stasjonene er faste og gjenkjennelige fra gang til gang. Vi bruker strukturen i gudstjenesten som ”plattform” for opplegget. Det betyr i praksis at konfirmasjonsgudstjenesten ligger i bunnen av hele opplegget, og at kirkerommet er stedet der all undervisningen foregår. Vi ønsker å legge vekt på å gi konfirmantene opplevelse, erfaring, undring og deltakelse i en trygg ramme.
Vi håper også at konfirmasjonstiden blir en god tid for familien til konfirmanten. Sammen vil dere bli invitert til presentasjonsgudstjeneste, en gudstjeneste med deltagelse av konfirmantene, konfirmantfest, og konfirmasjon i Madlamark kirke. Konfirmasjonsgudstjenesten blir 7.mai 2023 (med et lite forbehold om at den blir flyttet til søndag 30.april, dette avgjøres i juni). Kontakten og samarbeidet med dere foreldre/foresatte blir viktig for oss, samtidig som vi også vil ha en god dialog med skolene og eventuelt boliger.
Kontingenten for konfirmantåret vil være kr. 600,-. Innmeldingsfristen settes til torsdag 9. juni (ikke absolutt frist). Dersom dere ønsker nærmere informasjon om opplegget er dere velkommen til å ta kontakt, og melde på gjennom www.imarka.no, se fanen ungdom/konfirmasjon. Påmeldingen åpner 18.mai.

 

 

Tilbake

Del