Bryllup


Velkommen til bryllup i Rennesøy og Mosterøy menigheter!

Bestilling av vielse i kirkene i Stavanger kommune gjøres fortløpende. Vielser kan bestilles inntill et år i forveien (fra første virkedag i den aktuelle måneden). 

Kontakt oss for ledige tidspunkter og mer informasjon:
Kirkens Servicetorg
Tlf: 51 84 04 00
Besøksadresse: Klubbgt. 1, 3.etg. åpningstider: man-fre kl 08-15.30 (sommertid til kl 15)

Stavanger domkirke vil være stengt for vielser fra 1. mai 2020-2023 på grunn av restaurering

 

Sted for vielse 
For å gifte seg andre steder enn kirker (for eksempel utendørs) må det søkes om godkjenning. Søknad sendes til post.stavanger@kirken.no og behandles av prosten i det aktuelle prostiet.  

Valg av prest 
Dere vil bli kontaktet av presten i god tid før vielsen. Dersom dere har et spesielt ønske om prest, kan dere selv ta kontakt med vedkommende og høre om vedkommende har mulighet til å stille opp. Enhver som er ordinert prest i Den norske kirke kan spørres, denne presten må da søke soknepresten om å få gjennomføre vielsen (en rent formell sak).  

Vigsel av likekjønnede 
Den norske kirke gjennomfører vigsel av likekjønnede, og forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnede.  

Koster det noe? 
Det er gratis å gifte seg i kirken der man bor. For andre kirker kan det være kostnader. 

Skjemaer 
Inngåelse av ekteskap er en offentlig handling og må godkjennes av myndighetene. Søknad kan gjøres elektronisk eller på papir. På skatteetaten.no finner du «Veien til ekteskapet – steg for steg».

Vigselssamtale 
Hensikten med vigselssamtalen er for presten å bli litt bedre kjent med brudeparet, snakke litt om veien til ekteskapet, og veien videren. I vigselssamtalen drøftes også den praktiske gjennomføringen av vielsen.

Deltagelse under vielsen og ønsker om musikk 
Det er anledning til at bryllupsgjester og andre kan delta med musikalske innslag, tekstlesning, andre passende kulturelle innslag eller lignende. Dette avklares med prest og organist.

Sangark og pynting
Dere er selv ansvarlige for å få trykket sangark og eventuell pynting av kirken. Salmebøker i kirken kan også brukes. 

Du kan lese mer om bryllup i den norske kirke på kirken.no/bryllup 

 

Tilbake