Nominasjonsliste til soknerådsvalg


Kirkevalget er nå inni nominasjonsfasen. Her vil du kunne lese hvilke kandidater som er på nominasjonslisten til kirkevalget nå i høst.

Soknerådet har 24.04.23 godkjent vedtak på følgende listeforslag fra nominasjonskomiteen.

Her er nominasjonslisten til Rennesøy sokn:
 

1. Ivar Raugstad, f. 1961

2. Tore Straum, f. 1964

3. Kjell Arne Medhaug, f.1948

4. Marie Lauvsnes Hovdet, f.1974

5. Mathias Pedersen, f.2000

6. Jarle Våge, f.1943

7. Ivar Hodnefjell, f.1953

8. Erling Haugvaldstad, f.1963

9. Mette Gry Norheim, f.1966

 

Det er nå åpent for supplerende nominasjon frem til 15 mai. kl 12. Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Ta kontakt med daglig leder Jørn Gabrielsen.

Tilbake