Endring i staben


Denne uken var siste uken til menighetspedagog Asbjørn Furre  i Rennesøy og Mosterøy menigheter- Kjetil Molvik overtar.

 

 

Etter to år med pandemi ser vi behov for en styrking av menighetenes arbeid blant barn, unge og familier. Vi kan nå informere om at sokneprest Kjetil Molvik, frem til sommeren 2023, vil gå inn i disse oppgavene. Kjetil har erfaring fra dette arbeidsfeltet og vil kunne bidra på en god måte! Det er lyst ut vikar som sokneprest i ett år mens Kjetil tar på seg dette engasjementet. 

Tilbake