Bønn og lovsangskvelder


I vår, da det så vidt hadde begynt å åpne opp igjen etter den verste koronarenedstengningen, arrangerte menighetene den første Bønn- og lovsangkveld i Hausken kyrkje.

 

Noen stoler ble enkelt plassert i en sirkel i Hausken kyrkje, to kanner med kaffi, noen kjeks og litt vann ble plassert på et bord. Da de rundt tretti stolene ble fylt opp begynte menighetspedagog, Asbjørn å lede an i lovsang, før flere delte tro og liv, og bønn.

Tanken er at dette skal være en gudstjeneste hvor det er fokus på et nært, varmt og personlig felleskap– et sted hvor man kan dele tro, be og lovsynge sammen. Vi tror det er viktig at formen holdes enkel for at folk skal komme. Da Kjetil prest, med hvite hansker for anledningen, delte ut kaffi og kjeks etterpå uttrykte mange sin begeistring: «Så bra!» «Dette har jeg lengta etter!» «Hvorfor har vi ikke gjort dette før?» «Det er for sjelden med en gang i måneden!» Som mennesker og kristne har vi behov for ulike måte å komme sammen på og vi håper at denne gudstjenesteformen kan være fullverdig, men samtidig noe nytt som være med å styrke troen og felleskapet. Bønn og lovsangskvelder blir søndager kl. 20.00 til ca. 21.30. en gang i måneden når det ikke er Søndagsåpent. Følg med på nettsidene våre og facebooksida vår for informasjon om datoer. Vi oppfordrer også til å invitere med venner og kjente til å komme!

Tilbake