Bli med i speidaren!


Har du lyst til å starta i speidaren?

 

Vi har eit tilbod for deg i 6 kl. og oppover. Me har møte kvar tysdag kl 19.30-21.00. Alle møta er ute, uansett vêr. Vi har både troppsmøter der alle speidarane er saman og patruljemøter der ein møter i små einingar. Lyst til å starta? Fyrste mann til mølla- ta kontakt

Gruppeleiar Synnøve Strandenæs

Tlf: 90 51 47 70

Mail: synnoeve.strandenaes@yahoo.no

Facebook: Rennesøy KFUK-KFUM-speidarar

Tilbake